Regulamin

Regulamin sklepu internetowego FS Baits
(określa m.in warunki umowy zawieranych na odległość podczas zakupów, informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz wszystkie prawa Konsumenta)

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej na odległość przez Sprzedawcę z Konsumentem, akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

  Spis treści

 1. Definicje
 2. Dane Sprzedawcy
 3. Wymogi techniczne
 4. Zasady dostawy i płatności
 5. Zakupy w sklepie
 6. Realizacja zamówień
 7. Program lojalnościowy
 8. Przetwarzanie danych osobowych
 9. Polityka ciasteczek (cookies)
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Reklamacje
 12. Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

 1. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014, poz.827), osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.)
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FS Baits Krystian Cieślak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7761637298, REGON 521273476, Nr weterynaryjny Pl0461122p prowadzona pod adresem ul.Narodowych Sił Zbrojnych 4, 09-400 Płock.
 3. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu fsbaits.pl
 4. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Konsument może założyć w Sklepie fsbaits.pl swoje indywidualne konto.
 5. Produkt - wszystkie artykuły sprzedawane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
 6. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 7. Formularzinteraktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, założenie konta czy złożenie reklamacji bądź zwrotu
 8. Sklep internetowy - sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem fsbaits.pl
 9. Regulamin - niniejszy regulamin znajdujący się pod adresem fsbaits.pl/regulamin
 10. Zamówienieprowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta wskazujące na wybrane przez niego Towary określonej ilości i rodzaju.
 11. Dni robocze - od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 12. Umowa sprzedaży - zawierana drogą elektroniczną poprzez zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego, do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Klientowi możliwości zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę.

 

§ 2 Dane Sprzedawcy

 1. Adres SprzedawcyFS Baits Krystian Cieślak, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 4, 09-400 Płock, NIP 7761637298, REGON 521273476, Nr. wet. Pl0461122p
 2. Adres e-mail Sprzedawcy - biuro@fsbaits.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy - 531 563 820
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy48 1090 2590 0000 0001 4980 1083

 

§ 3 Wymogi techniczne

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:

 1. Włączona obsługa plików cookies
 2. Urządzenie z dostępem do internetu
 3. Do składania Zamówień wymagane jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

§ 4 Zasady dostawy i płatności

 1. Widoczna w Sklepie Internetowym fsbaits.pl cena sprzedaży Produktu jest ceną brutto lecz  nie zawiera kosztów dostawy.
 2. Ostateczna cena sprzedaży zawierająca wszystkie koszty jest widoczna w podsumowaniu Zamówienia przed  zatwierdzeniem.
 3. Zamówienie zostaje uznane jako złożone po uprzednim potwierdzeniu i zaakceptowaniu Regulaminu przez Kupującego.
 4. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie Internetowym zakładając Konto (zalecane) lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym Zamówieniu.
 5. Prawidłowe złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.
 6. Kupujący podczas składania Zamówienia wybiera dogodną dla siebie metodę płatności.
 7. Zapłata za Zamówienie powinna nastąpić poprzez:
  - przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronach Sklepu internetowego w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania Zamówienia.
  - przelew za pośrednictwem operatora Shoper Płatności lub Przelewy24.pl  w terminie 3 dni roboczych od chwili dokonania Zamówienia.
  - w chwili odbioru za tzw. pobraniem lub przy odbiorze osobiście (po uprzednim opłaceniu, nie obsługujemy płatności gotówkowych)
  - płatności elektroniczne
  - płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  (Pośrednikiem podczas płatności kartą jest firma Blue Media).
  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  Okres rękojmi na wykonywane zlecenia przez Blue Media wynosi 2 lata.
 8. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Metody płatności".
 9. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty bez wad w przeciągu 5 Dni Roboczych (zazwyczaj trwa to 2 dni robocze od moment potwierdzenia Zamówienia).
 10. Produkty doręczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem:
  - zewnętrznych firm kurierskich (zalecane InPost lub DPD),
  - paczkomatów InPost,
  - Orlen Paczka,
  - Poczty Polskiej,
  - innej wybranej przez Kupującego metody dostawy dostępnej w naszym Sklepie Internetowym.
  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Czas i koszty dostawy".

 

 § 5 Zakupy w sklepie

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do sklepu (opcjonalne) lub dokonać Zamówienia bez rejestracji 
 2. Dodać wybrane Produkty do Koszyka
 3. Jeśli Kupujący wybrał możliwość Zamówienie bez rejestracji należy wypełnić Formularz poprzez wpisanie danych Kupującego niezbędnych do złożenia Zamówienia (adres, metoda dostawy, metoda płatności).
 4. Potwierdzić Zamówienie po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu poprzez wciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę"
 5. Wybrać sposób płatności oraz dostawy.
 6. Opłacić zamówienie w terminie określonym w niniejszym Regulaminie za wyjątkiem ''płatności za pobraniem''.

 

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00
 2. Termin realizacji zamówień wynosi 5 Dni Roboczych (zazwyczaj trwa to do 48 godzin)
 3. Rozpoczęcie realizacji Zamówień następuje po jego opłaceniu lub w przypadku przesyłek ''za pobraniem'' w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 4. Kupujący może odebrać Produkty osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 5. W przypadku wyboru odbioru osobistego przez Kupującego zamówienie będzie gotowe do odbioru we wskazanym terminie realizacji (w panelu konta lub w przypadku braku rejestracji wiadomości wysłanej na e-mail.
 6. W przypadku wskazania przez Sprzedawcę terminu wysłania Zamówienia - zostaje uznane za zrealizowane w tym terminie.

§ 7 Program lojalnościowy

  1. Udział w programie lojalnościowym jest nieodpłatny i całkowicie dobrowolny.
  2. Punkty przyznawane są zalogowanym Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów za pomocą Sklepu Internetowego FS Baits.
  3. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  4. Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:
   - za każde pełne 10 zł brutto wydane na zakup Uczestnik otrzymuje 1 punkt,
   - za zapisanie się do newsettlera Uczestnik otrzymuje 50 punktów,
   - za wydanie Opinii na temat jednego z naszych Produktów dostępnych w sklepie Uczestnik otrzymuje 25 punktów (tylko po zakupie danego produktu).
   Do naliczania punktów uwzględnia się tylko wyłącznie cenę Produktów (koszty dodatkowe jak opłaty za wysyłkę czy płatności elektroniczne nie są wliczane).
  5. W przypadku skorzystania przez Uczestnika prawa do zwrotu Produktu punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
  6. Każdy Uczestnik po uprzednim zalogowaniu się do Konta ma możliwość sprawdzenia aktualnej ilości zgromadzonych punktów.
  7. Organizator ma prawo wyłączyć możliwość otrzymywania punktów za niektóre Produkty, o czym poinformuje przy każdym takim Produkcie.
  8. Zgromadzone Punkty każdy z Uczestników może w każdej chwili wykorzystać na zakup Produktów sygnowane marką FS Baits dostępnych w Sklepie Internetowym na następujących zasadach:
   - Każdy punkt stanowi równowartość 0.1 zł i może być wykorzystany na Produkty sygnowane marką FS Baits dostępne w Sklepie Internetowym.
   - Wymiana odbywa się po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, ilość potrzebnych punktów musi stanowić równowartość danej kwoty w zaokrągleniu do 1 zł w górę.
   Przykład: wybraliśmy Produkt o wartości 9,99 zł, aby dokonać wymiany potrzebujemy 100 punktów.
  9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  10. Uczestnikom nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za zgromadzone Punkty.
  11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
  12. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
  13. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail biuro@fsbaits.pl.
  14. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z FS Baits Krystian Cieślak obsługujących systemy informatyczne.
  15. Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
  16. Przysługuje Państwu prawo do:
   - żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych,
   - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres biuro@fsbaits.pl cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
  17. Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
  18. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
  19. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
  20. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO"

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)." 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca:
  FS Baits Krystian Cieślak
  ul.Narodowych Sił Zbrojnych 4
  09-400 Płock
  NIP: 7761637298
  REGON: 521273476
 2. Dane osobowe Kupujących zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu zawarcia umowy, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być:
  - w przypadku dostaw Produktów firmami zewnętrznymi (kurier, paczkomat itd.) dane zostają udostępnione przewoźnikowi w celu prawidłowego doręczenia produktu pod wskazany adres w Zamówieniu.
  - w przypadku płatności elektronicznych dane zostają przekazane wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatność.
 4. Kupujący w każdej chwili ma prawo dostępu do zbieranych treści swoich danych a także ich zmiany.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże wymagane do zawarcia Umowy Sprzedaży, odmowa podania danych osobowych wskazanych w tym Regulaminie skutkuje brakiem możliwości zawarcia niniejszej umowy.
 6. Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, przeniesienia ich do innego Administratora lub całkowitego usunięcia.

 

 § 9 Polityka ciasteczek (cookies)

 1. Ciasteczka (z ang. cookies) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego danej strony internetowej w celu optymalizacji jej działania.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy sklep internetowy w zrozumiały dla każdego sposób musi informować o wykorzystanym w nich plikach cookie oraz polityce prywatności.
 3. Obecna polityka dotycząca wyżej wymienionych plików obejmuje wszystkie strony internetowe oraz aplikacje na urządzenia mobilne należące do Sprzedawcy.
 4. Używając stron i aplikacji udostępnionych przez Sprzedawcę jednocześnie Kupujący zgadza się na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli jednak Kupujący nie  zgadza się na używanie przez nas plików cookie musi zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z używania naszych stron i/lub aplikacji.
 5. Sprzedawca używa powyższych plików aby przy kolejnych odwiedzinach Sklepu Internetowego witryna była łatwiejsza w obsłudze i lepiej dostosowana do potrzeb Kupującego.
  Używając owych plików nie wykorzystujemy ich do identyfikacji tożsamości użytkowników.

 

 § 10 Prawo odstąpienia od umowy

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym na warunkach wskazanych poniżej:

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dostarczenia Produktów.
 2. Jeśli odmowa sprzedaży przebiegła pomyślnie, umowa zostaje uznana za niezawartą. Kupujący obowiązany jest wówczas do zwrotu zakupionych Produktów bez śladów użytkowania (chyba, że owe powstały podczas transportu) nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Dodatkowo do odsyłanych Produktów należy umieścić otrzymany paragon lub fakturę VAT.
 3. Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu i spełnieniu wszystkich warunków odstąpienia od umowy zwraca Kupującemu w ciągu 14 dni wszystkie dokonane płatności (w tym koszty dostawy produktu, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru Kupującego innych niż najtańsza możliwa forma dostawy).
 4. Zwrot kosztów następuje przy pomocy tego samego sposobu płatności, jakiego Kupujący użył podczas składania Zamówienia, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami po żadnej ze stron.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupujących Produktów jeśli poczynił działania inne niż koniecznie do stwierdzenia poprawności charakteru, cech i funkcji które miał posiadać dany Produkt.
 6. Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji (np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej). Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Kupującego będącego konsumentem stanowi załącznik do Regulaminu wysyłanego drogą poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 11 Reklamacje

 1. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć zamawiane Produkty bez wad istotnych i wad fizycznych.
 2. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych wad należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi zawartych w kodeksie cywilnym Kupujący ma prawo do:
  - złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny,
  - przy wadzie uniemożliwiającej korzystanie z Produktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  - wymiany Produktu na kolejny, wolny od wad
  - usunięcia wad Produktu, jeśli jest to możliwe
 4. Za wadę nie uznaje się ubytków i uszkodzeń, o których Kupujący został poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
 5. Nie uznaje się za wadę Produktu różnic pomiędzy zdjęciami umieszczonymi w Sklepie Internetowym a rzeczywistym wyglądem dostarczonych Produktów jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień urządzenia Kupującego (kolor, proporcje, struktura).
 6. W przypadku niezgodności Kupujący ma prawo złożyć reklamację:
  - osobiście w siedzibie firmy pod adresem wskazanym w § 2 paragrafie niniejszego Regulaminu,
  - pisemnie na adres wskazany w § 2 paragrafie niniejszego Regulaminu,
  - drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany w § 2 paragrafie niniejszego Regulaminu, w tym przypadku Kupujący jest obowiązany odesłać reklamowany Produkt wraz z opisem niezgodności.
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania i informuje Kupującego o sposobie jej rozpatrywania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia, chyba że Kupujący składając oświadczenie zastrzegł sobie inny sposób kontaktu.
 8. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w ciągu 14 dni  na oświadczenie skutkuje pozytywnym rozpatrzeniem.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wszystkie koszty związane z procedurą ponosi Sprzedawca.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2023r.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy są w języku polskim.
 3. Sprzedawca może dokonać w każdej chwili zmiany Regulaminu, zmiana ta każdorazowo będzie widoczna i dostępna na stronie Sklepu Internetowego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w przeciągu 14 dni od ich wprowadzenia.
 4. Jeśli takowe zmiany zostaną wprowadzone to Kupujący podczas logowania na Konto w Sklepie Internetowym zostanie  poinformowany  o możliwości zaakceptowania lub odmowy zmian Regulaminu. Odmowa skutkować będzie usunięciem Konta Kupującego w Sklepie Internetowym.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014 poza.827).
 7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

FS Baits Krystian Cieślak
ul.Kobylińskiego 39
09-400 Płock
adres e-mail: biuro@fsbaits.pl

- Ja ..................................................................... niniejszym informuję o  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy:

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Kupującego:

..............................................................................................................................................................................

- Adres Kupującego:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Kupującego:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl